Categorie archief: Geen categorie

Actie Kerkbalans 2018

Binnenkort is het weer zover, dan gaat Actie Kerkbalans van start. De campagne loopt dit jaar van 20 januari tot 4 februari.

Afgelopen jaar was het voor het eerst mogelijk om uw toezegging online te doen. Ongeveer tweederde van de leden heeft hiervan gebruik gemaakt; dat heeft een aanzienlijke verlichting gegeven voor degenen die de enveloppen langsbrengen en weer ophalen. De e-mails voor de online toezegging worden binnenkort weer rondgestuurd. Degenen die een papieren toezegging doen, kunnen de envelop in de week van 20 januari verwachten.

U kunt uw toezegging automatisch laten incasseren. “automatische incasso” biedt u veel gemak, want uw bijdrage wordt automatisch op de 25e van de door u aangegeven maand(en) afgeschreven. Wij bevelen dit van harte aan, mede omdat de automatische incasso voordelen biedt bij de administratieve verwerking van uw bijdrage.

Let s.v.p. op dat de incasso’s een verwerkingstijd hebben, dus als u een papieren toezegging doet dan s.v.p. geen incasso in de maanden januari en februari.

Als u uw toezegging zelf overmaakt kiest u voor betaalwijze “overig” op uw toezegging.

Via deze link (VVB – mailing 2018) kunt u onze jaarlijkse folder inzien. We vertrouwen weer op uw medewerking en zien uit naar een mooi resultaat van de actie Kerkbalans 2018!

Eventuele vragen over de Actie Kerkbalans kunt u mailen naar balans.gko@gmail.com. Uiteraard kunt u in de avonduren ook bellen: 0187-682333.

met een hartelijke groet,

namens het College van Kerkrentmeesters

René van Ede

Thema-avond over de vervolgde kerk 18 januari

OUDDORP – Commissie Vorming & Toerusting van de Gereformeerde kerk  houdt donderdag 18 januari 2018 een thema-avond  over de Vervolgde Kerk (Open Doors). Aanvang 19.30 uur  Dorpstienden 15 Ouddorp.

Wereldwijd worden miljoenen christenen gediscrimineerd, mishandeld of zelfs gedood om hun geloof. Een bijbel in de kast hebben staan, openlijk over je geloof kunnen praten; het lijken heel vanzelfsprekende dingen. Maar in Noord-Korea kan alleen het bezit van een bijbel er al toe leiden dat je met je hele gezin in een concentratiekamp wordt opgesloten. In Iran en andere moslimlanden kunnen christenen vaak alleen maar in kleine groepen samenkomen in het geheim.

Een spreker van Open Doors vertelt over christenvervolging onder meer aan de hand van eigen ontmoetingen met vervolgde christenen. Waar worden christenen vervolgd en waarom? De verhalen uit de Vervolgde Kerk zijn vaak schrijnend, maar ze bevatten ook een inspirerende boodschap. Over volharding in geloof, moed en de kracht van gebed.

Open Doors is een interkerkelijke organisatie die sinds 1955 vervolgde christenen steunt. Open Doors brengt bijbels, geeft training en praktische hulp aan christenen in zo’n vijftig landen. Meer informatie is te vinden op www.opendoors.nl.

De bijeenkomst wordt gehouden in de Gereformeerde kerk, Dorpstienden 15, 3253 AS te Ouddorp en begint om 19.30 uur ( inloop 19.00 uur). U bent van harte uitgenodigd om bij deze thema-avond aanwezig te zijn.

Voor informatie over deze avond kunt u contact opnemen met Ds. V.d. Griend e.mailadres: wjvdgriend@upcmail.nl .

Bijeenkomst op donderdagavond 2 november: “De zin van 500 jaar reformatie”

Op donderdagavond 2 november a.s. hoopt de commissie Vorming en Toerusting een bijeenkomst te houden met als thema “De zin van 500 jaar reformatie”. Ds. G. den Hartogh uit Krimpen a/d IJssel geeft invulling aan deze avond over dit onderwerp in de Gereformeerde kerk te Ouddorp. Adres Dorpstienden 15 te Ouddorp. Aanvang 19.30 uur.

Vijfhonderd jaar is een lange tijd… Om maar eens wat te zeggen: de meesten van ons zullen hun familiestamboom niet tot 1517 kunnen herleiden. Om maar te zwijgen over de cultuur van destijds. Met muziek die vandaag de dag waarschijnlijk onwennig in onze oren klinken zou. Mode van mannen en vrouwen die op onze lachspieren werkt. Een dagelijks menu met maar heel weinig variatie: zelfs de aardappel kende men nog niet! Verder een bijzonder primitieve economie, gebrekkig onderwijs in een wereld waar naast de allesomvattende invloed van de kerk van Rome bijgeloof welig tierde.
In die wereld groeide Luther op. In die wereld ontstond de beweging die we vandaag de dag kennen als de Reformatie, oftewel het protestantisme: zo genoemd omdat volgelingen van Luther en anderen nadrukkelijk protesteerden tegen de gang van zaken binnen de roomse kerk.
Betekent dit dat de Reformatie vandaag, 500 jaar later, is ineengeschrompeld tot niet meer dan een historisch gegeven? Een onderwerp dat enkel van belang is voor deskundigen en/of geïnteresseerde leken? Dit is allerminst het geval; integendeel zelfs! Immers: ook in onze verwarde tijd is het meer dan ooit zaak kritisch te zijn op datgene wat zowel binnen als buiten de gemeente plaatsvindt. Iemand heeft ooit de uitspraak gedaan: Ecclesia reformata semper reformanda est. Latijn dat zoveel betekent als: de reformatorische kerk moet steeds opnieuw ge-reformeerd worden.
Stilstand is immers achteruitgang. Vandaar dat nadenken over de Reformatie niet alleen betrekking heeft op een historische gebeurtenis van 500 jaar geleden, maar tevens alles te maken heeft met de ontwikkelingen waarmee wij als leden van welke protestantse gemeente in feite dagelijks te maken hebben! Want reformatie betekent actualisatie: ingaan op wat nú gebeurt!
We hopen elkaar op 2 november te ontmoeten en over dit onderwerp van gedachten te wisselen!

Themadienst op zondagavond 5 november. Aanvang: 18:30 uur

Op zondagavond 5 november as. organiseren wij weer een themadienst in de Gereformeerde kerk.
Dominee van der Griend zal deze dienst leiden en wij mogen dan Combo Eljakim uit Hoogvliet welkom heten. Zij zijn al sinds 1975 actief en willen via zang en muziek hun geloof belijden.
Het thema van deze dienst is: Ben jij een ‘open boek’?
Bent u/jij nieuwsgierig geworden, kom dan 5 november, de dienst begint om 18:30. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie en thee.

Hartelijke groet namens de litrugiecommissie

as. zondagavond 14 mei is er een jongerendienst met als thema: ”Twijfel”!

Jongerendienst rondom thema TWIJFELEN

Op DV zondag 14 mei aanstaande is er weer een jongerendienst voor alle jonge mensen en iedereen die zich jong voelt! Deze dienst begint om 18.30 uur, en wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk aan de Dorpstienden 15 te Ouddorp. Het kerkgebouw is vanaf 18.00 uur open.

Het thema van de jongerendienst is ‘Twijfelen’ Je leven is soms zo onzeker! Er gebeurt van alles en waar is God? Er kunnen twijfels komen en je weet niet meer wie of wat je moet geloven. Kun je nog wel geloven?! In deze jongerendienst zal worden ingegaan op het thema ‘twijfelen’ en hoe je ermee om kunt gaan.  Dominee Krüger zal ons meer over dit interessante thema uitleggen. Ook is er veel mooie zang en aanbidding met begeleiding van Praiseband eXalt. Iedereen is van harte welkom. Neem vrienden en vriendinnen mee!

We hopen jullie te ontmoeten.

Benefietconcert “Op de bres tegen MS” op vrijdag 12 mei

Op vrijdagavond 12 mei is er een benefietconcert in de doopsgezinde kerk voor ”op de bres tegen MS” Met dit concert wat tot stand komt in samenwerking met praiseband eXalt, willen we Robert Westdijk helpen om een behandeling te kunnen ondergaan.

Door Hematopoietische stamceltransplantatie (HSCT) kan MS tot stilstand gebracht worden.  De stichting zet zich in voor erkenning van de HSCT behandeling in Nederland en opname in de ziektekostenverzekering en door middel van crowdfunding, donaties en acties MS patiënten financieel te ondersteunen voor HSCT behandeling in het buitenland.

 

http://www.opdebrestegenms.nl/

Jij komt toch ook en draagt je steentje bij?