Categorie archief: Geen categorie

Beroepingsnieuws

Op 12 februari hebben de voorzitters van de kerkenraad van Stellendam en Ouddorp de beroepsbrief persoonlijk overhandigd aan ds. C.W. Hoek. Na een hartelijk welkom en een goed gesprek deelde ds. Hoek mede het beroep aan te nemen. Het moet voor de voorzitters een geweldige terugreis zijn geweest. Afgesproken werd het bericht zondag 16 februari bekend te maken. Niet alleen aan de gemeenten van Ouddorp en Stellendam maar ook aan de gemeente van Bunschoten-Spakenburg. Het hart was er vol van maar als kerkenraad moesten we de mond toch enkele dagen gesloten houden. Afgelopen zondag werd het bericht bekend gemaakt tijdens de eredienst. Zo snel hadden weinig mensen verwacht en hoewel de preek ons al enthousiast en blij had gemaakt verhoogde dit wel de blijdschap en vooral de dankbaarheid. Het gebeurt niet vaak, en hoeft ook niet, maar deze mededeling werd met applaus beantwoord. Ja, we bidden of de Heilige Geest ons als gemeenten maar ook de beroepen predikant wil leiden en inzicht wil geven. We mochten zondag maar ook nu God danken dat er binnenkort weer een predikant in onze gemeenten werkzaam mag zijn. Vrijdag 21 februari is er een eerste overleg geweest tussen Ds. Hoek en zijn vrouw met afgevaardigden van de kerkenraden en colleges van kerkrentmeesters. We hopen dan ook een datum te kunnen vaststellen m.b.t. bevestiging en intrede. Officieel is hiermee het werk van de beroepingscommissie afgelopen. In een laatste vergadering, waarin het werk van de commissie door de leden geëvalueerd zal worden zullen de kerkenraden de commissie ontbinden. Maar vanaf deze plaats, en mede namens de gemeente hartelijk dank voor het werk door jullie verricht.

ACTIE KERKBALANS 2020

Actie Kerkbalans 2020 gaat van start. De actie loopt dit jaar van 18 januari tot 1 februari. In deze periode wordt u gevraagd wat u in 2020 wilt bijdrage aan uw kerk. Uw bijdrage is belangrijk, het is de grootste inkomstenbron van de kerk.

De opbrengst van Actie Kerkbalans staat de laatste jaren onder druk. Voor 2020 laat de begroting van de kerk een positief resultaat zien. Dit komt omdat we in de eerste helft van het jaar nog geen eigen predikant hebben. Als er wordt gerekend met een predikant voor het gehele jaar, dan ontstaat er een tekort op de begroting. Daarom doet het college van kerkrentmeesters een beroep op u om, indien mogelijk, uw bijdrage te verhogen zodat in de toekomst de financiële situatie van de kerk gezond blijft.

Vanaf 18 januari gaan de kerkenraadsleden weer op pad om de enveloppen rond te brengen en vervolgens de toezegging van uw weer op te halen. Inmiddels doet ongeveer driekwart van de leden de toezegging “online”, dus dat betekent een aanzienlijke vermindering van het aantal rond te brengen enveloppen. De e-mail met de uitnodiging voor de “online”-toezegging vindt u in uw mailbox. U dient bij uw toezegging ook aan te geven hoe u wilt betalen. U kunt kiezen voor Automatische incasso, iDeal en overig.

Automatische incasso biedt veel gemak, want uw bijdrage wordt automatisch rond de 25e van de door u aangegeven maand(en) afgeschreven en mocht u om een of andere reden de incasso willen terugdraaien dan kan dat tot acht weken na de afschrijving van uw rekening. De incasso’s worden automatisch verwerkt in de administratie, dus een prettige bijkomstigheid voor de boekhouder. Let a.u.b. op dat de incasso’s een verwerkingstijd hebben, dus als u na 19 januari uw toezegging doet dan a.u.b. geen incasso in de maand januari.

Voor iDeal kunt u alleen kiezen als u online uw toezegging doet. Als u hiervoor kiest, krijgt u in de maand waarin u wilt betalen een e-mail met een link naar uw eigen bankomgeving om de betaling te bevestigen.

Als u uw toezegging zelf wilt overmaken kiest u voor betaalwijze “overig” op uw toezegging.

Klikt u op de volgende link voor de folder:  VVB – flyer 2020  Hier vindt u verdere informatie over de Actie Kerkbalans van de Gereformeerde Kerk Ouddorp

Het college van kerkrentmeesters vertrouwt weer op uw medewerking en zien uit naar een mooi resultaat van de actie Kerkbalans 2020!

Eventuele vragen over de Actie Kerkbalans kunt u mailen naar maartenzuurmond@kpnmail.nl of in de avonduren bellen: 06-49365542.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Maarten Zuurmond, Penningmeester