Categorie archief: Geen categorie

J&O avonddienst op 12 juni met Maayke Bos en eXalt

Zondagavond 12 juni is er weer een Jonge & Oud dienst met als spreker Maayke Bos. het thema gaat over ”rust” De muziek zal worden verzorgd door praiseband eXalt.

Hallo allemaal,

Ik zal me even kort voorstellen. Ik ben Maayke Bos opgegroeid in Ooltgensplaat, sinds 2 jaar wonend in Rotterdam. Ik ben 26 jaar en volg momenteel een Fulltime Bijbelschool, genaamd Kingdom Life College. Naast mijn opleiding ben ik verbonden met de organisatie Youth For Christ, waar we jongeren opzoeken waar ze zijn of ze komen naar ons pand. Ik hoop u te ontmoeten bij de J&O dienst van 12 juni.

 

Gemeenteavond Wo. 18 mei 2022

     UITNODIGING GEMEENTEAVOND

Zoals eerder vermeld zal D.V. woensdag 18 mei de jaarlijkse gemeenteavond gehouden worden.

De kerkenraad nodigt u hartelijk uit ! De avond begint om 19.30 uur.

Op deze avond zijn de financiële stukken ter inzage beschikbaar.

Ook kunnen de financiële stukken betreffende de jaarcijfers van de kerk, de week voorafgaand aan de gemeenteavond worden opgevraagd bij Maarten Zuurmond mail: maartenzuurmond@kpnmail. nl

Deze stukken zullen u dan aangeleverd worden voor de gemeentevergadering.

De kerkenraad vraagt u om voor zover mogelijk uitsluitend uw algemene vragen “schriftelijk” in te dienen, ook wat betreft de rondvraag, voor woensdag 18 mei a.s. bij de scriba mail: scriba.gko@gmail.com  zodat de kerkenraad adequaat kan reageren op uw vragen. Uiteraard kunt u wel vragen stellen op de avond zelf, die dienen tot verduidelijking van het onderwerp. De notulen van de vorige gemeenteavond kunt u van te voren opvragen bij de scriba. Ook op de gemeenteavond zelf kunt u over de notulen beschikken.

Ds. Hoek zal een inleiding houden over het thema: Jeruzalem – daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Na een korte koffiepauze zal dan een uitleg gegeven door het CvK wat betreft de jaarrekening 2022

Wilt u verdere informatie over de gemeenteavond dan kan dit via het eerder genoemde mail adres.

De kerkenraad stelt het zeer op prijs als u uw betrokkenheid toont bij onze gemeente door op deze avond aanwezig te zijn.

De kerkenraad nodigt u na afloop van deze avond uit voor een hapje en een drankje, om in een ongedwongen sfeer nog even na te praten.

De kerkenraad.

Agenda Gemeenteavond 18 mei `22

Rommelmarkt za. 28 mei 2022

D.V. 28 mei 2022 willen wij onze jaarlijkse rommelmarkt houden in
de Ring van Ouddorp. We mogen weer gebruik maken van de tuin
van de Hervormde Gemeente. U kunt daar tussen 8.30 uur en 15.00
uur terecht voor oliebollen, vis, bloemen, boeken, kleding,
rommelmarktspullen, schilderijen, elektra etc.

De goed-doelkraam is dit jaar voor SMA

Wij kijken naar u en jou uit !

Actie Kerkbalans 2022

De landelijke PKN actie loopt dit jaar van 15 januari 2022 tot en met 29 januari 2022. In deze periode wordt u gevraagd wat u in 2022 kan en wil bijdragen aan de Gereformeerde Kerk van Ouddorp. Uw bijdrage is belangrijk, het is de grootste inkomstenbron van onze kerk.

Dankzij een zeer succesvolle actie kerkbalans in het afgelopen jaar hebben wij in 2021 het tekort kunnen wegwerken. Dat is natuurlijk fantastisch nieuws. Dankbaarheid is op zijn plaats!

Het jaar 2022 biedt weer nieuwe financiële uitdagingen. U merkt zelf vast ook dat het levensonderhoud duurder wordt. Zo stijgen ook de kosten van onze kerk weer met ongeveer 5%. Daarom doen wij graag weer een beroep op u. Hopelijk bent u in staat om dezelfde toezegging te doen als voor het afgelopen jaar. En als het mogelijk is, zou het bijzonder fijn zijn als u uw toezegging een beetje kunt verhogen.
Hieronder nog wat praktische informatie en voor een toelichting bij onze begroting klikt u op de volgende link: VVB – Flyer 2022

Vanaf 15 januari 2022 gaan onze kerkenraadsleden weer op pad om de enveloppen rond te brengen en vervolgens uw toezegging weer op te halen. Inmiddels doet ongeveer driekwart van onze leden de toezegging digitaal, dus dat betekent een aanzienlijke vermindering van het aantal rond te brengen enveloppen. De e-mail met de uitnodiging voor de “online”-toezegging vindt u in uw e-mailbox. U dient bij uw toezegging ook aan te geven hoe u wilt betalen. U kunt kiezen voor Automatische incasso, iDEAL of overig (dat laatste staat voor zelf overmaken).

Automatische incasso biedt veel gemak, want uw bijdrage wordt automatisch rond de 25e van de door u aangegeven maand(en) afgeschreven en mocht u om een of andere reden de incasso willen terugdraaien dan kan dat tot acht weken na de afschrijving van uw rekening.

Voor iDEAL kunt u alleen kiezen als u online uw toezegging doet. Als u hiervoor kiest, krijgt u in de maand waarin u wilt betalen een e-mail met een link naar uw eigen bankomgeving om de betaling te bevestigen.

Als u uw toezegging zelf wilt overmaken kiest u voor betaalwijze “overig” op uw toezegging.

Het college van kerkrentmeesters vertrouwt weer op uw medewerking en zien uit naar een mooi resultaat van de actie Kerkbalans 2022!

Voor praktische vragen kunt u contact opnemen met Ellen Akershoek via balans.gko@gmail.com

Namens het College van kerkrentmeesters,
Maarten Zuurmond, Penningmeester
maartenzuurmond@kpnmail.nl