Diaconie

Het Evangelie heeft door de eeuwen heen mensen hoop gegeven. Ook vandaag de dag inspireert het geloof mensen om in navolging van Christus te kiezen voor naastenliefde. Het Evangelie wijst ons de weg van vrede en gerechtigheid. Dit geloof willen we delen met mensen ver weg en dichtbij. Het Woord van God zet mensen in beweging.

Overal ter wereld leven mensen in moeilijke omstandigheden. Armoede, onderdrukking,discriminatie, oorlog of ziekte maakt hun leven moeilijk. Wij kunnen deze mensen helpen door geld of goederen te geven, door onze stem te verheffen tegen onrecht, door te luisteren en te bidden.

Onze hulp is er op gericht dat mensen weer (zelfstandig) kunnen functioneren. Via goede samenwerking komen duurzame verbeteringen tot stand. Zo bouwen we, samen met anderen en vanuit een christelijke identiteit, aan een wereld die voor iedereen leefbaar is.

De diaconie wil in onze gemeente het diaconaat een duidelijk gezicht geven. Bewogenheid met de ander (dichtbij / ver weg) leidt tot een pastoraal omzien en meeleven. Door goede communicatie naar de gemeente met het oog op gerichte hulp en verantwoorde bestemming van de gaven kunnen we onze gemeente helpen haar diaconale opdracht te vervullen.

Diakenen:
M. Lodder-Verhage
K.C. Sperling
R.C.A van Damme
W. Koppenaal