College van Kerkrentmeesters

De verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard is toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters.

Kerkrentmeesters:

M.P. van Diggele (voorzitter)
K. Hollaar
J.E.B. Offereins
K. Tanis
D.A. Koppenol (secretaris)