College van Kerkrentmeesters

De verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard is toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters.

Kerkrentmeesters:
W. Westhoeve (voorzitter) 
P.A. Kolff
M. Zuurmond
D. Koppenol(secretaris)
J.W. Tanis

Email: kerkrentmeesters.gko@gmail.com