Alle berichten van Rene van Ede

ACTIE KERKBALANS 2023

De landelijke PKN actie Kerkbalans loopt ditmaal van 14 januari 2023 tot en met 28 januari 2023. In deze periode vragen wij u wat u in 2023 financieel kan bijdragen aan de Gereformeerde Kerk van Ouddorp. Uw bijdrage is belangrijk, het is immers de grootste inkomstenbron van onze kerk.

De afgelopen jaren hebben we financieel met positieve resultaten kunnen afsluiten. Dat komt mede door de gestegen vrijwillige bijdragen en uiteraard ook door de bereidheid om de handen uit de mouwen te steken bij diverse activiteiten. Dat is goed nieuws en reden voor dankbaarheid!

Het jaar 2023 biedt weer nieuwe financiële uitdagingen. Vooral de gestegen kosten voor energie leiden er toe dat de begroting een negatief resultaat laat zien. De totale kosten voor 2023 bedragen ruim EUR 132.000. We hebben op dit moment 545 (belijdende en doop-) leden, wat betekent dat de kosten ongeveer EUR 243 per lid bedragen.

Deze kosten zullen deels worden betaald uit collectes en acties, maar de kosten zullen voor het grootste deel uit de Vaste Vrijwillige Bijdragen moeten worden betaald waarvoor we hierbij een beroep op u doen.

Hopelijk bent u in staat om dezelfde toezegging te doen als voor het afgelopen jaar. En als het mogelijk is, zou het bijzonder fijn zijn als u uw toezegging kunt verhogen.

Wij realiseren ons dat wij elk jaar weer een beroep op u doen, maar wij vertrouwen erop dat ook dit jaar weer wordt voorzien in wat we nodig hebben.
Hieronder nog wat praktische informatie en voor een toelichting bij onze begroting klikt u op de volgende link: VVB – flyer 2023

Inmiddels doet ongeveer driekwart van onze leden de toezegging digitaal, dus dat betekent een aanzienlijke vermindering van het aantal rond te brengen enveloppen door de kerenraadsleden. De uitnodiging voor de “online”-toezegging ontvangt u in uw e-mailbox.

U geeft bij uw toezegging aan hoe u wilt betalen. U kunt kiezen voor automatische incasso, iDEAL of overig (zelf overmaken).

Wij willen de automatische incasso van harte bij u aanbevelen. Het grote voordeel van een incasso is dat u er geen omkijken meer naar heeft. De machtiging voor incasso kunt u op het toezeggingsformulier invullen.

Uw bijdrage wordt automatisch rond de 25e van de door u aangegeven maand(en) afgeschreven en mocht u om een of andere reden de incasso willen terugdraaien dan kan dat tot acht weken na de afschrijving van uw rekening.

Voor iDEAL kunt u alleen kiezen als u online uw toezegging. U krijgt in de maand waarin u wilt betalen een e-mail met een link naar uw eigen bankomgeving om de betaling te bevestigen.

Als u uw toezegging zelf wilt overmaken kiest u voor betaalwijze “overig”.
U kunt het bedrag dan overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk:
NL43 RABO 03737 13 703 o.v.v. VVB 2023 op het moment dat u dat wenst.

Het college van kerkrentmeesters vertrouwt weer op uw medewerking en ziet uit naar een mooi resultaat van de actie Kerkbalans 2023!

Voor praktische vragen kunt u contact opnemen met Ellen Akershoek via bijdrage@gereformeerdekerkouddorp.nl

Namens het College van kerkrentmeesters,
Maarten Zuurmond, Penningmeester
maartenzuurmond@kpnmail.nl