Groeigroep

Groeigroep
Een groeigroep is gebaseerd op de bijbel waarin Jezus zijn tijd investeerde in een kleine groep, zijn discipelen, om hen te vormen van discipelen tot apostelen met als opdracht de wereld in te gaan om discipelen te maken. Deelname aan een groeigroep zorgt ervoor dat je groeit in je geloof, in de gemeenschap met elkaar en met God. Je kunt elkaar steunen en stimuleren om je geloof te leven en in de praktijk te brengen.
Ongeveer één keer per drie à vier weken komt iedere groeigroep, bij iemand thuis, samen. Alle groepen hebben een andere middag of avond in de week. Er wordt gesproken naar aanleiding van een bijbel gedeelte en thema. Aan de hand van de Bijbelstudie proberen we met elkaar te ontdekken wat Gods bedoeling is met ons leven. Vooraf wordt er toerusting gegeven aan de leiding van de groeigroepen over het onderwerp dat behandelt zal worden in de groeigroep. In een groeigroep zitten allerlei mensen van jong tot oud, kortom: iedereen is welkom. Het thema van dit seizoen is: “Bouwen op de Rots, bijbelstudies over de Bergrede”. In 8 hoofdstukken wordt bij de betekenis van de Bergrede, beschreven in Matthëus 5-8, stil gestaan.
Voor meer info: Annemieke Meijer tel. 0623365882 (annemiekemeijer76@gmail.com)