Wie is wie?

Predikant:
Ds. C.W. Hoek
tel. 0187-665429
tel. 06-30326476
domineehoek@kpnmail.nl

Scriba:
C. Tanis-van der Bok
0187-683595   06-40117560
scriba.gko@gmail.com

Wijkouderlingen en wijkbezoekers:
Wijk 1:
J. Hoek-Akershoek: 06-55081762                    G. Tanis (wijkbezoeker) 0187-681036

Wijk 2:
G. Kooij 0187-845537
Wijk 3:
W.H. Koppenol-den Hertog 0187-492111              G.H. Akershoek-Bos (wijkbezoeker)681352
Wijk 4:
L.T. Baas  0187-689236                            K.W.M. Baas-Bijdevaate(wijkbezoeker)
Wijk 5:
M.C. van Mourick-IJzerman  06-49988072(wijkbezoekster)
Wijk 6:
A. Klink-Tanis 0187-683447     A. Trommel 06-25532661(wijkbezoeker)
Wijk 7:
K. Akershoek (preses) 0187-681352

Jeugdouderlingen:
J.M. van Damme-vanSighem 0-12 jr
06-81296266
L.H. Akershoek +12 jr
06-29627977

Ouderling-kerkrentmeester:
W. Westhoeve
06-23107825
K. Hollaar
06-22625077
M. Grootenboer
0187-683496
Kerkrentmeesters:
M. Zuurmond
06-49365542
B. van Mourick
06-54372471
Diakenen:
J. ’t Mannetje
0187-493759
W. Koppenaal
06-82764023
J. Meijer
0187-684644
M. Lodder-Verhagen
0187-681469