Wie is wie?

Predikant:
Ds. C.W. Hoek
tel. 0187-665429
tel. 06-30326476
domineehoek@kpnmail.nl

Scriba:
C. Tanis-van der Bok
0187-683595   06-40117560
scriba.gko@gmail.com

Wijkouderlingen en wijkbezoekers:
Wijk 1:

B. Moerkerk-de Bakker 06-30918134                                     G. Tanis (wijkbezoeker) 0187-681036
Wijk 2:

C. T. Rodenhuis 06-53922154                        A. Trommel 06-25532661
Wijk 3:
K. Akershoek 0187-681352                                     J. van Woerkom 06-52680638
Wijk 4:
L.T. Baas  0187-689236                            K.W.M. Baas-Bijdevaate
Wijk 5-1
G. Kooi 0187-845537                                                         M. Westhoeve – Krijger 06-15155078
Wijk 5-2
C. Oost (preses) 06-53109437
Wijk 6:
L.J.P. de Lege 06-22923825                    E. A. van Ede – Braber  06-37229293

Jeugdouderlingen:
L.J. Sperling – Voogd  0-12 jr
06-29541324
A. C. Tieleman – de Jong +12 jr
06-36094107

Ouderling-kerkrentmeester:
W. Westhoeve
06-23107825
J.W. Tanis
06- 25062475
M. Grootenboer
0187-683496
Kerkrentmeesters:
M. Zuurmond
06-49365542
B. van Mourick
06-54372471
Diakenen:
J. ‘t Mannetje
0187-493759
W. Koppenaal
06-82764023
K.C. Sperling
06-20351934
M. Lodder-Verhagen
0187-681469