Wie is wie?

Predikant:
Ds. W.J. van de Griend
Duffelweg 1
3253 EL Ouddorp
wjvdgriend@upcmail.nl
0187-701077

Scriba:
A.C. van Ede
06-20601183
scriba.gko@gmail.com

Wijkouderlingen en wijkbezoekers:

Wijk 1:  Vacant                      G. Tanis en K.J. Gudiel-Bezuijen (wijkbezoekers)
0187-492111

Wijk 2: G. Kooij                      M. den Eerzamen-Bruinma (wijkbezoeker)

Wijk 3: K. Akershoek           G.H. Akershoek-Bos (wijkbezoeker)
0187-681352

Wijk 4: L.T. Baas                    J. Hoek-Akershoek (wijkbezoeker)

Wijk 5: A. Roodnat                K.W.M. Baas-Bijdevaate (wijkbezoeker)
0187-683104

Wijk 6: A. Klink-Tanis           J.J. Dorsman-v.d. Wal (wijkbezoeker)

Wijk 7: C. Oost (preses)
0187-683240

Jeugdouderlingen:
J.M. van Damme-vanSighem 0-12 jr
0187-481733

L.H. Akershoek +12 jr
0187-683381

Ouderling kerkrentmeester:
M.P. van Diggele
06-13860163

K. Hollaar

J.E.B. Offereins

Diakenen:
B.van der Wende-Klijn

Maart Hoek
0187-683292

W.J.K. Venneman
0187-683010

P. Voogd