Pastoraat

Pastoraat is het ontmoeten van elkaar en bijstaan in de naam van Christus. Dit contact kan op velerlei wijze tot stand komen: in de vorm van een pastoraal gesprek of bezoek door predikant, wijkouderling, ouderen, bezoeker, iemand van het pastoraal team of in contacten met jongeren via sociale media. Pastoraat richt zich op alle groepen van de gemeente. In brede zin is pastoraat ook een bediening van gemeenteleden naar elkaar als ook naar bepaalde doelgroepen. Pastoraat houdt ook in: contact met gezinnen, alleenstaanden, ouderen, rand- of buitenkerkelijken. De kerkenraad stuurt aan: vanuit haar visie, met als doel een samenhangend geheel van pastorale zorg te bieden. Pastoraat is het cement van de gemeente.
Predikant:
Ds. C.W. Hoek
tel. 0187-665429

Wijkouderlingen:
J. Hoek-Akershoek wijk 1
G. Kooi wijk 2
W.H. Koppenol-den Hertog wijk 3
L.T. Baas wijk 4
A. Roodnat wijk 5
A. Klink-Tanis wijk 6
K. Akershoek(preses) wijk 7