Pastoraat

Pastoraat is het ontmoeten van elkaar en bijstaan in de naam van Christus. Dit contact kan op velerlei wijze tot stand komen: in de vorm van een pastoraal gesprek of bezoek door predikant, wijkouderling, ouderen, bezoeker, iemand van het pastoraal team of in contacten met jongeren via sociale media. Pastoraat richt zich op alle groepen van de gemeente. In brede zin is pastoraat ook een bediening van gemeenteleden naar elkaar als ook naar bepaalde doelgroepen. Pastoraat houdt ook in: contact met gezinnen, alleenstaanden, ouderen, rand- of buitenkerkelijken. De kerkenraad stuurt aan: vanuit haar visie, met als doel een samenhangend geheel van pastorale zorg te bieden. Pastoraat is het cement van de gemeente.

Predikant:

Ds. C.W. Hoek

tel. 0187-665429 / 06-30326476

Email: domineehoek@kpnmail.nl

Ouderling-scriba:

C. Tanis- van der Bok

Tel: 0187-683595 / 06-40117560

Email: scriba.gko@gmail.com

Wijkouderlingen:

Wijk 1:  B. Moerkerk-de Bakker  tel. 06-30918134

Wijk 2: C. T. Rodenhuis  tel. 06-53922154

Wijk 3:  K. Akershoek  tel. 0187-681352

Wijk 4:  W.J.K Venneman 06-29489494

Wijk 5–1 :  N.M. `t hart-Grootenboer 06-15870253

Wijk 5-2:  K. Oost(preses)  tel.  06-53109437

Wijk 6:  L.J.P. de Lege tel. 0622923825

Pastoraal medewerkers:

Wijk 1: J.N. Zandburg- Meijer 06- 23365882

Wijk 2: A. Trommel tel. 06-25532661

Wijk 3: J. van Woerkom tel. 06-52680638

Wijk 4: J. Hoek-Akershoek 06-55081762

Wijk 5-1: M. Westhoeve- Krijger tel. 06-15155078

Wijk 6: E. A. van Ede – Braber  tel. 06-37229293