Pastoraat

Pastoraat is het ontmoeten van elkaar en bijstaan in de naam van Christus. Dit contact kan op velerlei wijze tot stand komen: in de vorm van een pastoraal gesprek of bezoek door predikant, wijkouderling, ouderen, bezoeker, iemand van het pastoraal team of in contacten met jongeren via sociale media. Pastoraat richt zich op alle groepen van de gemeente. In brede zin is pastoraat ook een bediening van gemeenteleden naar elkaar als ook naar bepaalde doelgroepen. Pastoraat houdt ook in: contact met gezinnen, alleenstaanden, ouderen, rand- of buitenkerkelijken. De kerkenraad stuurt aan: vanuit haar visie, met als doel een samenhangend geheel van pastorale zorg te bieden. Pastoraat is het cement van de gemeente.
Predikant:
Ds. C.W. Hoek
tel. 0187-665429 / 06-30326476

Wijkouderlingen:
Wijk 1:  B. Moerkerk-de Bakker  tel. 06-30918134
Wijk 2: C. T. Rodenhuis  tel. 06-53922154
Wijk 3:  K. Akershoek  tel. 0187-681352
Wijk 4:  L.T. Baas tel. 0187-689236
Wijk 5–1 :  G. Kooi tel. 0187-845537
Wijk 5-2:  K. Oost(preses)  tel.  06-53109437
Wijk 6:  W. Koppenol-den Hertog  tel.  0187-492111

Pastoraal mede werkers:
Wijk 1: G. Tanis tel. 0187-681036
Wijk 2: A. Trommel tel. 06-25532661
Wijk 3: J. van Woerkom tel. 06-52680638
Wijk 4: K.W.M. Baas-Bijdevaate tel. 0187-689236
Wijk 5-1: M. van Mourick-IJzerman tel. 06-49988072
Wijk 6: E. A. van Ede – Braber  tel. 06-37229293