Interkerkelijke activiteiten

Als mensen van verschillende kerkelijke gemeentes samen inhoud geven aan de opdracht van de Here Jezus Christus om Zijn Evangelie te verkondigen in woorden en in daden. In het samen zoeken naar mogelijkheden ook elkaar leren respecteren en saamhorigheid en vertrouwen steeds te laten groeien. In goed overleg komen tot het organiseren van gezamenlijke activiteiten en gezamenlijke diensten.