Jeugdraad

De jeugdraad is een groep enthousiaste jongeren die samen met een aantal ouderen als gezamenlijk doel hebben na te denken over de plaats van onze jongeren binnen onze kerk, wat zij graag zouden willen en hoe zij hier mede in kunnen ondersteunen.

Daarnaast zijn de jongerendiensten,  thema- en muziekkeuze, collecte voor een goed doel, acties, voorganger of spreker, etc. zijn zaken waar je over mee mag praten en beslissen…….

De raad bestaat uit de volgende gemeenteleden en jongeren

  • Willeke Moerkerk (jeugdouderling 12+)
  • Trijntje Maliepaard
  • Kristel Tieleman
  • Xander Tieleman
  • Mara de Lege
  • etc..