Pastorale team

Het Pastorale Team ( PT ) komt in actie bij knellende situaties of pastorale moeilijkheden in geestelijke zin dan wel intermenselijke verhoudingen zoals problemen binnen gezin en huwelijk.
Doel van het PT is om in deze situaties intermenselijke en geestelijke hulp te verlenen aan hen die zelf niet bij machte zijn aan ontstane situaties het hoofd te bieden.
Als het PT door geestelijke hulp, troost en meeleven te geven in genoemde situaties bij kan dragen tot het dragelijk maken van de omstandigheden dan denken wij dat wij in de geest van de Here Jezus Christus handelen en dat daardoor ook de gemeente gebouwd wordt.
Om een vertrouwlijk gesprek op neutraal terrein te kunnen hebben met gemeenteleden zal het PT gebruik maken van de vergaderruimte in de kerk.
Het Pastorale Team bestaat uit zr. Willy Koppenol en br. Gijs Kooi.
Mocht u gebruik willen maken van onze hulp, dan kan dit telefonisch maar ook door ons persoonlijk aan te spreken.
U mag het ook aangeven bij uw wijkouderling, hij/zij zal het dan doorgeven aan het PT.

Wij hopen en bidden dat alles mag zijn tot eer van de Naam van de Here God en tot opbouw van Zijn gemeente.

Mvg,
Willy Koppenol (492111)
Gijs Kooi (845537)