G-Teens (groep 6, 7 & 8)

G-Teens (groep 6 t/m 8)

Een enthousiaste groep tieners komt ongeveer één keer per maand op de vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 uur bij elkaar. Deze club is bedoeld voor kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool.

De clubavonden worden begonnen met gebed en het zingen van een lied. Daarna behandelen we een stukje uit de Bijbel. De avond wordt verder ingevuld met een creatieve, sport- of spel activiteit.

Info: Jacobien van Splunder

Welkom op :

2023: 29 september

27 oktober

24 november

15 december

2023: 19 januari

9 februari

15 maart

12 april

24 mei