G-Teens (groep 6, 7 & 8)

G-Teens (groep 6 t/m 8)

Een enthousiaste groep tieners komt eens in de drie weken op de vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 uur bij elkaar. Deze club is bedoeld voor kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool.

De clubavonden worden begonnen met gebed en het zingen van een lied. Daarna behandelen we een stukje uit de Bijbel. De avond wordt verder ingevuld met een creatieve, sport- of spel activiteit.

Info: Jacobien van Splunder

Welkom op :

2022: 7 oktober

18 november

9 december

2023: 20 januari

17 februari

10 maart

21 april

12 mei

9 juni