Liturgiecommissie

Wat doen wij:

Wij maken, geven invulling en verzorgen samen (in overeenstemming met de betreffende dominee) de liturgieën
voor bijzondere diensten zoals:

– Pasen
– Pinksteren
– Kerst
– Doopdiensten
– Themadiensten
– Huwelijk- en dankdiensten (op verzoek).
– Jaarlijkse startdienst
– Daarnaast verzorgen wij ook de invulling van de 40 dagen tijd en adventstijd en de liederen voor aanvang van de ochtenddienst.

De liturgiecommissie bestaat uit de volgende gemeenteleden:
– Carla Tanis ( Voorzitter)
– Jacomijn Klink
– Corrie Tanis
– Bastiana Voogd
(+ afgevaardigde namens de kerkenraad)

Met elkaar richten we ons op God om de diensten een juiste invulling te geven tot eer van Hem!