Liturgiecommissie

Wat doen wij:

Wij maken, geven invulling en verzorgen samen (in overeenstemming met de betreffende dominee) de liturgieën voor bijzondere diensten zoals:

– Pasen
– Pinksteren
– Kerst
– Doopdiensten
– Themadiensten
– Huwelijk- en dankdiensten .
– Jaarlijkse startdienst

– Kerstnachtdienst

– Daarnaast verzorgen wij ook de invulling van de 40 dagen tijd en adventstijd en de liederen voor aanvang van de ochtenddienst.

De liturgiecommissie bestaat uit de volgende gemeenteleden:

– Jacomijn Klink
– Vivian Voogd
– Bastiana Voogd

Met elkaar richten we ons op God om de diensten een juiste invulling te geven tot eer van Hem!