Liturgie morgendienst

LITURGIE MORGENDIENST VAN ZONDAG 11 NOVEMBER     VIERING HEILIG AVONDMAAL
Voorganger Ds. W.J. van de Griend
Lied voor de dienst
Mededelingen
Aanvangslied: Ps. 15: 1, 4
Stil Gebed / Votum en Groet
Klein Gloria
VOORBEREIDING
Gebed
Woorden van bemoediging uit 1 Joh. 4: 9 en 10 (NBV)
Wij zingen: Gez. 365
HET WOORD
Kinderlied: EL 476…… Woord met de kinderen,
Schriftlezing: Openbaringen 19: 1 t/m 10 (NBV)
Wij zingen: Gez. 460: 1, 5
Verkondiging
* Stilte / Orgelspel / Wij zingen: EL 94: 2, 3
SACRAMENT
Lezen 2e deel formulier H.A. / Gebed
Wij zingen: Opw. 575 ( = jongerenlied)
Nodiging en Delen van Brood en Wijn
Wij zingen: EL 290 ( na elke tafel couplet )
GAVEN EN GEBEDEN
Dank- en voorbeden
Collecte
Slotlied: Ps. 116: 1, 3
Wegzending en Zegenbede
Wij beantwoorden de zegen met: Ps. 116: 6