Liturgie morgendienst

Liturgie voor de morgendienst van zondag 5 april 2020
voorganger: een opname van Ds. C.M. van Loon
gedicht
Intochtslied: Psalm 75:1 en 2
Votum en groet
Klein Gloria
Thema van de dienst:
Een betekenisvolle verlossing
Zingen: ELB. 119
Geloofsbelijdenis
ELB 341
Gebed om de werking van de
Lezen: OT Psalm 40: 6 t/m 9 en NT Johannes 3: 9 t/m 16
Zingen: Psalm 40: 3 en 4
Verkondiging
Zingen; Gezang 451: 2 en 3
Gebed
Zingen Gezang 430: 1,2 en 7
Zegen