Liturgie ochtenddienst Hemelvaartsdag

Liturgie donderdagochtend 26 mei | 10.00 uur | Hemelvaartsdag

Voorganger: ds. C. W. Hoek

 ORGELSPEL

ZINGEN (voor de dienst):   Daar ruist langs de wolken (Lied 381: 1, 3 ELB)

WELKOM en MEDEDELINGEN

ZINGEN:                    Psalm 47 vers 1 en 2 LB

GELEGENHEID TOT STIL GEBED

BEMOEDIGING en GROET

ZINGEN:   Psalm 47  vers 3  LB

AANVANGSWOORD –  ‘Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus?’ (Rom. 8: 34, 35a)

ZINGEN:   ELB 8  met extra coupletten (= OPW 281)

GEBED OM GODS NABIJHEID

ZINGEN:       Op een lichte wolkenwagen 

Kinderen naar de nevendienst               

SCHRIFTLEZING:     Johannes 16: 5 – 11

ZINGEN:   Majesteit  (LIED 142 ELB)  2x

SCHRIFTLEZING:     Handelingen 1: 1 – 12a

ZINGEN:  De dag van onze vorst brak aan (GEZANG 229: 1, 3, 5 LB)

OVERDENKING:     ‘De troost van Hemelvaart’

ZINGEN:   HEER, U bent mijn leven  (LIED 479 HemelHoog) 

KINDEREN TERUG VAN DE NEVENDIENST

DANKZEGGING en VOORBEDEN

ZINGEN:   ‘Hoort! Een woord van eeuwig leven’ , vers 1 en 2

                   (LIED 51 Zingend Gezegend / melodie: Gezang 300 LB)

ZEGEN

ZINGEN:   ‘Hoort! Een woord van eeuwig leven’ , vers 3

                  (melodie: Gezang 300 LB)