Liturgie ochtenddienst

Liturgie zondagochtend 24 september | 10.00 uur 

Voorganger: Ds. W. van der Kooij

Organist: Jos `t Mannetje

OvD: br. Eric Rodenhuis

Orgelspel
Zingen voor de dienst:
Zingen: Lied 1010: 1 en 4  (Geef vrede Heer, geef vrede)

Welkom en mededelingen
Zingen Lied 276: 1 Nieuwe Liedboek ( Zomaar een dak boven wat hoofden)

Aanvangswoorden en groet
Zingen: nog 2 coupletten op melodie 276
Gebed
Zingen: Lied 305: 1 Nieuwe Liedboek (Alle eer en alle glorie ….)

Cartoon Len Munnik over  VREDE  (voor de kinderen)
Zingen: Lied 79  Evang. Liedbundel   Vrede zij u, vrede zij u
(kinderen gaan naar de nevendienst)

Wij lezen uit de bijbel: Jozua 5: 13 t/m 15  (uit de Nieuwe Bijbelvertaling)
Zingen: psalm 85: 4 + 2b

Overdenking: “De weg naar de vrede!”

Meditatieve stilte
Zingen: Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede.
(melodie: Lof zij de Heer de Almachtige Koning der ere)

  (kinderen komen terug uit de nevendienst)

Dankgebed/voorbeden/Onze Vader

Collecte

Slotlied: Lied 270 Evang. Liedbundel  Ga nu heen in vrede

Zegen
Als  “amen”  Lied 415: 3   “amen, amen, amen, dat wij niet ….)

Orgelspel