Liturgie ochtenddienst

Liturgie zondagochtend 25 september 2022 | 10.00 uur

Voorganger: ds. W. van der Kooij

Organist: Martin Kolff

Orgelspel

Vóór de dienst zingen we  Lied 166 : 1 en 2  Evang. Liedbundel

Mededelingen
Zingen: psalm 100: 1 en 2  Stil gebed,

Aanvangswoorden en groet
Zingen: psalm 100: 4

Wij gaan luisteren naar het lied van Stef Bos    V U U R !
Wat hoorden we ?

Zingen: gezang 300: 5   (mensen komt uw lot te boven….)
Gebed

“het zwaard”
Kinderlied: Lied 79 : 1 en 2  (Vrede zij u, vrede zij u …….)
de kinderen gaan naar de nevendienst

Wij gaan lezen uit de bijbel: Genesis 27: 30 – 40 NBV

Zingen: gezang 304: 2  (De Heer regeert, zijn Koninkrijk staat vast)

Overdenking:  “van je zwaard zul je leven!”   (Genesis 27: 40a)

Zingen: Lied van de vrede

(op melodie: Lof zij de Heer de almachtige Koning der ere= gez 434)
kinderen komen terug uit de nevendienst


Dankgebed, voorbeden en Onze Vader

Collecte

Slotlied: Mijn vrienden was het maar een droom!
(op melodie: Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft)


Z  e  g  e  n

Als  amen” zingen wij: Evang. Liedbundel  Lied 270: 2

Orgelspel