Liturgie morgendienst

Liturgie voor de morgendienst van zondag 17 maart
Voorganger: Ds. J. Jongejan

Lied voor de dienst Gez. 182:1-6
Welkom en mededelingen kerkenraad
Intochtslied
Ps.42:1+3
Stil gebed, votum en groet
ELB 116:1,2,3+5
Lezing van Gods wegwijzers
Gezang 178:1,6 en 9
Gebed
Lezen uit Luc.22:24-38
Gezang 173:3+4
Lezen uit 1 Petr.1:3-9
Ps.66:3
Kindermoment-Kinderlied ELB 435
(daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst)
Verkondiging
Gezang 182: 4, 5+6
Dankgebed en voorbeden
Collecte
ELB 125
Zegen
Gezang 456:3