Liturgie ochtenddienst

Liturgie zondagochtend 5 februari 2023 | 10.00 uur

Voorganger: ds. T. Meijer

Orgel: Martin Kolff

OvD: Erik Rodenhuis

Lied voor de dienst: Psalm 42: 7

Woord van welkom.

Zingen: Psalm 62: 1.

Votum en Groet. Klein Gloria

Zingen: Psalm 62: 4 en 5.

Leefregel.

Zingen: Gezang 481: 1 en 2

Gebed.

Lezing: 1 Koningen 19: 1 – 8. NBV vertaling

Zingen: Evangelisch Liedboek 166: 1 en 2 “Vader, U loven wij”

Lezing: 1 Koningen 19: 9 – 18. NBV vertaling.

Zingen: Evangelisch Liedboek 422: 1 en 3 “Als je geen liefde hebt voor elkaar”

Kinderen naar de nevendienst

Prediking.

Zingen: Evangelisch Liedboek 186A. “Leid mij Heer, o machtig Heiland”

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Dienst der gebeden.

Collecte

Zingen: Gezang 432: 1 en 2.

Zegen.