Liturgie morgendienst

Liturgie voor de morgendienst van zondag 11 april aanvang 10 uur
Voorganger: Ds. G.J. Mink
Voor de dienst: Gez. 289: 1, 2 en 5
Afkondigingen
Zingen: Ps. 27: 1 en 7
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Klein Gloria
Wetslezing
Zingen: Gez. 213: 1, 5, 6
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kinderlied: Evangelisch Lied 430: 1, 2, 3 (hierna kinderen naar nevendienst)
Schriftlezing: Marcus 16:9-14
Zingen: Ps. 21: 2 en 4
Preek
Zingen: Evangelisch Lied 124: 1, 2, 3
Dankgebed en voorbeden
Collecte-aankondiging
Zingen: Weerklank 363: 1, 2, 3 (wijze: Gezang 303)

1 Niet zien en toch geloven –
o God, als Gij mij helpt
dan zal ik toch U loven,
hoezeer ik overstelpt
door allerhande plagen,
door twijfel en verdriet,
naar het waarom blijf vragen
toch zing ik U dit lied.

2 Niet zien en toch geloven:
vertrouwend verdergaan,
niet horend, als een dove,
niet ziende, blind voortaan,
niet reikend met mijn handen
naar meer dan Gij mij geeft,
maar wijs door scha en schande
geloven dat Gij leeft!

3 Niet zien en toch geloven –
uw dag komt naderbij!
De oren van de dove
ontsluit en opent Gij!
En al wie in den blinde
op U alleen vertrouwt,
zal eenmaal ondervinden
dat wie gelooft, aanschouwt!

Zegen