Liturgie ochtenddienst

Liturgie zondagochtend 9 juni  | 10.00 uur  

Voorganger: Ds. J.P. Strietman

Ouderling van dienst: zr. Yvonne Venneman

Organist: br. Martin Kolff

Evangelische Liedbundel 299: 1, 2 en 3 Welk een Vriend is onze Jezus

Welkom door de ouderling van dienst

Psalm 111: 1 en 7 Van ganser harte loof ik Hem

Stil gebed – Votum en Zegengroet

Lezen van de Wet

Psalm 17: 2 en 3 Gehoorzaam aan Uw heilig Woord

Gebed

Gezang 8B/Hemelhoog 257 Zie de zon, zie de maan

– kinderen naar kindernevendienst –

Lezen: Genesis 40: 1 t/m 23 HSV

Psalm 105: 6 en 18 Hoe wonderbaarlijk zijn Gods wegen

Verkondiging

Gezang 885: 1 en 2 Groot is Uw trouw, o Heer

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

Gezang 150A: 1, 2, 3 en 4 Geprezen zij God

Zegen