Liturgie ochtenddienst

Liturgie zondagochtend 3 maart  | 10.00 uur  | Kinderdienst

Voorganger: Ds. C. Vreugdenhil – Mijnarends

Organist: Martin Kolff

Dwarsfluit: Hannah 

Zang: Koortje

Thema: Ik volg de Heer

Ouderling van dienst: zr. Lianne Sperling

Samenzang: Breng ons samen (Sela)

  Mededelingen

Aanvangslied: psalm 81:12 (oude berijming) Opent Uwe mond

                             Stil Gebed / Votum en Groet

 Samenzang: Een parel in Gods hand (Hannah begeleidt op dwarsfluit) – 1 x voorspelen, 2e en 3e keer gemeente (OTH 457)

Gebed om vergeving

                                                                        Koor: God kent jou vanaf het begin (OTH 402)

10 geboden in kindertaal

Samenzang: Neem mijn leven laat het Heer: 1, 2, 4, 6 (OTH 235)

Gebed om de werking van de Heilige Geest

Schriftlezing Marcus 10:13-27

Koor: ‘k Heb Jezus nodig (OTH 403)

 Verhaal door Lianne – boek: het kleine poortje (gesprekje, voorlezen)

Koor: Ik volg de Heer (Fenna en Amelie, koor herhaalt) (Hemelhoog 305)

 Overdenking door dominee (n.a.v. het boek, koppeling met Pasen)

 Samenzang: Meer dan rijkdom (Opw 544 / OTH 103)

 Geloofsbelijdenis in kindertaal door dominee

 Samenzang: Als je gelooft in de Here Jezus (OTH 389) 2xPraatje Lianne

Uitleg actie vakantietas

Dank- en voorbeden

 Afsluiten met samenzang: Onze Vader (Hemelhoog 547 / OTH 442)

 Collecte

                                Slotlied – samenzang: Jezus’ liefde voor mij (Sela)

Wegzending en Zegenbede

Samenzang: De Here zegent jou en hij beschermt jou

(2e keer met u) (Kinderopwekking 85 / Hemelhoog 61)