Liturgie Kerstavond

Liturgie Kerstavond // 24 december // 21.30 uur

Voorganger: ds. C. W. Hoek

 

Zingen (voor de dienst):  ‘Halleluja! Laat het horen’ (melodie: Gezang 300)

Welkom

De Lofzang zingen in beurtzang (staande):  ‘Komt allen tezamen’

Gelegenheid voor persoonlijk gesprek

Bemoediging en groet

Zingen (staande):  ‘Komt allen tezamen!’

Aanvangswoord (II Kor. 8: 9)

Zingen: Gezang 139: 1, 3   Komt, verwondert u hier mensen

Gebed

Zingen: GEZ 141: 1, 3 – Ik kniel aan uw kribbe neer

Lezing van het Kerstevangelie: Lk 2:1-7.

Zingen: ‘Stille nacht, heilige nacht’

Overweging: ‘Gods dwaze liefde’

Zingen: Hoor! De Englen zingen d’eer  (Gez 135: 1, 3)

Dankgebed

Zingen: (staande): Wij trekken in een blijde stoet

              (mel.: God Rest You Merry Gentlemen) / (HEMELHOOG 157: 1, 2, 4)

We zingen: ‘Ere zij God ‘