Liturgie avonddienst

Liturgie voor de avonddienst van zondag 5 april 2020
Voorganger: een opname vaneen eerdere preek van Ds. A.P. Davelaar
Aanvangslied Psalm 139: 1 en 14
Votum en groet
Klein Gloria
Zingen gezang 328
Gebed om de Licht van de Heilige Geest
Lezen: Johannes 1: 10t/m 18
Zingen; Gezang 151; 1 en 2
Verkondiging
Zingen: ELB 242
Geloofsbelijdenis
Zingen; Gezang 312: 3
Gebed
Zingen; ELB 357: 1, 4 en 5
Zegen