Liturgie avonddienst

Liturgie voor zondagavond 12 mei | 18.30 uur 

Voorganger: ds. C.W. Hoek

Organist: Martin Kolff

Ouderling van dienst: zr. Willeke Moerkerk

ZINGEN voor de dienst:      LIED 140: 1, 3 ELB  –   Kroon Hem met gouden kroon

WELKOM en MEDEDELINGEN

ZINGEN (staande): PSALM 21: 1, 3     –  O HEER, de koning…

STIL GEBED

BEMOEDIGING en GROET

ZINGEN (staande): PSALM 21: 7   – Verhef U in uw kracht…

GEBED OM GODS NABIJHEID

ZINGEN: GEZANG 235 LB –  In bidden en in smeken…

SCHRIFTLEZING:     Johannes 15: 18 – 27 NBV21

ZINGEN:     LIED 72: 1, 4, 5 ELB   –  Meester, tot Wie….

VERKONDIGING  –  Jullie horen niet bij de wereld, zegt Jezus…

ZINGEN:       GEZANG 441: 7, 11 LB   – Wij gaan als ingekeerden…

GELOOFSBELIJDENIS

ZINGEN (staande): GEZANG 231: 3, 4 LB                  – U die als Heer der…

DANKZEGGING EN VOORBEDEN

INZAMELING 

ZINGEN (staande):  GEZANG 244: 2 LB  –  Laat u door de Trooster vinden

ZEGEN

Zingen (staande):  GEZANG 244: 4 LB  –  Eenmaal zal Hem…