Liturgie avonddienst

Liturgie avonddienst zondag 25 sept. 2022 | 18.30 uur

Voorganger: ds. C.W. Hoek

Organist: Jos `t Mannetje

ORGELSPEL

ZINGEN (voor de dienst): U maakt ons één  (Lied 402 Hemelhoog) 2x! met slot

WELKOM en MEDEDELINGEN

ZINGEN (staande):  Psalm 84 vers 1, 2

GELEGENHEID VOOR PERSOONLIJK GEBED

BEMOEDIGING en GROET

ZINGEN:   Psalm 84: 4

GEBED OM HET LICHT VAN GODS GEEST

 ZINGEN:   Gezang 322: 1, 2 LB

SCHRIFTLEZING –    Efeziërs 4: 1 – 6

 ZINGEN:   Gezang 322: 3, 4 LB

LEZING:  Zondag 21 Heidelberger Catechismus

Vraag en antwoord 54: Wat geloof je van de heilige, algemene, christelijk Kerk?

Vanaf het begin tot het einde van de schepping brengt de Zoon van God uit alle mensen een gemeente bij elkaar, die uitverkoren is tot het eeuwige leven en die één is in het geloof.

Door Zijn Geest en het Woord wordt de gemeente bij elkaar gebracht, beschermd en bewaard.  Ik ben van deze gemeente een levend lid en ik zal dat altijd blijven.

Vraag en antwoord 55: Wat betekent de gemeenschap der heiligen?

De gelovigen hebben allemaal als ledematen van het lichaam van Christus,

gemeenschap aan de Here Jezus en aan al Zijn schatten en gaven.

Elke gelovige moet zich daarom geroepen voelen

om zijn gaven en talenten, vrijwillig en vol blijdschap, in te zetten voor de andere gelovigen.

Vraag en antwoord 56: Wat geloof je over de vergeving van de zonden?

Vanwege de betaling van Christus komt God nooit meer terug op mijn zonden.

Dit geldt ook voor mijn zondige aard, waartegen ik heel mijn leven lang moet strijden.

Hij schenkt mij uit genade de gerechtigheid van Christus, zodat God mij nooit meer zal veroordelen.

 ZINGEN:   Gezang 322: 5, 6 LB

VERKONDIGING:  Ik geloof de Kerk…

ZINGEN:             Gezang 970 NLB

GELOOFSBELIJDENIS

ZINGEN (staande):  Psalm 79: 5

DANKGEBED

INZAMELING

ZINGEN (staande):   Gezang 303: 1, 2  LB

ZEGEN

ZINGEN (staande):   Gezang 303: 5