Liturgie avonddienst

Liturgie zondagavond 5 februari 2023 | 18.30 uur

Voorganger: ds. C.W. Hoek

Ovd: Erik Rodenhuis

ZINGEN voor de dienst: LIED 479: 1, 3, 4 HemelHoog

WELKOM en MEDEDELINGEN

ZINGEN (staande):      PSALM 97: 1, 5

STIL GEBED

BEMOEDIGING en GROET

ZINGEN (staande):     PSALM 97: 6

GEBED OM LICHT H. GEEST

ZINGEN: GEZANG 466: 1 LB

SCHRIFTLEZING: ROMEINEN 8: 31 – 39 NBG

ZINGEN: GEZANG 466: 2 LB

LEZING: Zondag 23 Heidelberger Catechismus

ZINGEN: GEZANG 466: 3 LB

VERKONDIGING – In Christus ontvang ik alles wat ik niet heb!

ZINGEN:            PSALM 32: 3

GELOOFSBELIJDENIS

ZINGEN (staande): LIED 366: 1, 3 Weerklank (mel. Psalm 89)

DANKZEGGING EN VOORBEDEN

INZAMELING

ZINGEN (staande): GEZANG 477 LB

ZEGEN

ZINGEN (staande): GEZANG 456: 3