Liturgie avonddienst

Liturgie voor de avonddienst van zondag 11 april aanvang 18.30 uur 
Voorganger: Ds. G.J. Mink
Lied voor de dienst: Gezang 215: 1,2 en 3
Welkom en mededelingen
Zingen: Ps. 97: 1 en 6
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen: Ps. 91: 5 en 6

Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 259: 1 en 2

Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Marcus 13:9-13
Zingen: Ps. 16: 1, 2, 3
Tekstlezing: Marcus 16:15.17v
Preek
Zingen: Ps. 98: 1 en 3

Dankgebed
Collecte-aankondiging
Zingen: Gezang 460: 1, 2, 3, 5

Zegen