Liturgie avonddienst

Liturgie voor de avonddienst van zondag 27 juni aanvang 18.30 uur 
Voorganger: Ds. G.J. van Beek
Zingen lied vóór de dienst: Psalm 145: 1 en 6
Mededelingen
Zingen: ELB 150 (Ruis, o Godsstroom der genade…)
Aanvangstekst: Handelingen 2: 43 t/m 47 (NBV)
Zingen: Psalm 133
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 476: 3 en 5
Schriftlezing: Romeinen 8: 5 t/m 17 (NBV)
Heidelbergse Catechismus: zondag 20
Zingen Gezang 463: 1, 4 en 5
Verkondiging
Muzikaal intermezzo
Zingen Slotlied: ELB 376: 1 en 2 (Abba, Vader…)
Zegen