Liturgie avonddienst

Liturgie voor de avonddienst van zondag 15 september
Voorganger: Ds. H.P. de Goede
Welkom en mededelingen
Intocht Ps 100 vs 1,3 .
Stil gebed Votum en Groet
Gez. 444 vs 3
Gebed
Gez 461 vs1,2,3,4,7
Schriftlezing Matt 6 vs 24-34
Gez 465 vs 1,4
Schriftlezing : Jesaja 55 vs 1-5
Gez 37 vs 4
Preek
Gez 44 v 1,2,3
Gebed
Geloofsbelijdenis
Gez 460 vs 2
Collekte
Slotlied Gezang 95: 1 en 3
Zegen