Liturgie avonddienst

Liturgie avonddienst 11 nov. 2018 
Voorganger: Ds. N.de Boo
Mededelingen

VOORZANG: Psalm 146: 1,4
VOTUM en GROET
LIED: Gezang 255: 1, 4
GEBED
SCHRIFTLEZING: II Kronieken 32: 1-8
LIED: Psalm 96: 1, 2, 3
SCHRIFTLEZING: Handelingen 28: 7-15
LIED: Gezang 314: 1, 2
PREDIKING Tekst: Handelingen 28: 15b
LIED: Gezang 304: 1, 3
GELOOFSBELIJDENIS
LIED: Evang. Liedbundel 351
DIENST DER GEBEDEN
INZAMELING VAN DE LIEFDEGAVEN
LIED: Psalm 33: 8
ZEGEN