Alle berichten van carla

Open kerk tijdens rommelroute

Op zaterdag 13 augustus a.s. is er weer de gezellige Tuintjesmarkt/Rommelroute  in Ouddorp. Ook de rommelmarkt-commissie van de Gereformeerde Kerk te Ouddorp doet daar weer aan mee, aan de Dorpswegkant van de kerk.

Dit jaar hebben we daar ook een Open Kerk-dag aan vastgekoppeld: van 09.00 tot een uur of 15.00 uur bent u / ben jij ook hartelijk welkom om onze kerk eens binnen te lopen en te bekijken.

Nee, we hebben geen imposant, middeleeuws gebouw met imposante architectuur… Maar de kerk is al 130 jaar een thuis voor onze gemeente, waar Gods Woord wordt gehoord, Zijn lof wordt gezongen en we lief en leed met elkaar delen.

Met vereende krachten is de kerk al die jaren onderhouden en telkens weer verbouwd, naarmate de gemeente groeide. Zo is de kerk ook een soort monument van gemeente-zijn geworden.

Kortom, val even binnen, drink een kop koffie, kom even tot rust in de ingerichte stilte-ruimte, bid voor de mensen en de wereld.

Hartelijk welkom op zaterdag 13 augustus!

 

Gemeenteavond Wo. 18 mei 2022

     UITNODIGING GEMEENTEAVOND

Zoals eerder vermeld zal D.V. woensdag 18 mei de jaarlijkse gemeenteavond gehouden worden.

De kerkenraad nodigt u hartelijk uit ! De avond begint om 19.30 uur.

Op deze avond zijn de financiële stukken ter inzage beschikbaar.

Ook kunnen de financiële stukken betreffende de jaarcijfers van de kerk, de week voorafgaand aan de gemeenteavond worden opgevraagd bij Maarten Zuurmond mail: maartenzuurmond@kpnmail. nl

Deze stukken zullen u dan aangeleverd worden voor de gemeentevergadering.

De kerkenraad vraagt u om voor zover mogelijk uitsluitend uw algemene vragen “schriftelijk” in te dienen, ook wat betreft de rondvraag, voor woensdag 18 mei a.s. bij de scriba mail: scriba.gko@gmail.com  zodat de kerkenraad adequaat kan reageren op uw vragen. Uiteraard kunt u wel vragen stellen op de avond zelf, die dienen tot verduidelijking van het onderwerp. De notulen van de vorige gemeenteavond kunt u van te voren opvragen bij de scriba. Ook op de gemeenteavond zelf kunt u over de notulen beschikken.

Ds. Hoek zal een inleiding houden over het thema: Jeruzalem – daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Na een korte koffiepauze zal dan een uitleg gegeven door het CvK wat betreft de jaarrekening 2022

Wilt u verdere informatie over de gemeenteavond dan kan dit via het eerder genoemde mail adres.

De kerkenraad stelt het zeer op prijs als u uw betrokkenheid toont bij onze gemeente door op deze avond aanwezig te zijn.

De kerkenraad nodigt u na afloop van deze avond uit voor een hapje en een drankje, om in een ongedwongen sfeer nog even na te praten.

De kerkenraad.

Agenda Gemeenteavond 18 mei `22

Rommelmarkt za. 28 mei 2022

D.V. 28 mei 2022 willen wij onze jaarlijkse rommelmarkt houden in
de Ring van Ouddorp. We mogen weer gebruik maken van de tuin
van de Hervormde Gemeente. U kunt daar tussen 8.30 uur en 15.00
uur terecht voor oliebollen, vis, bloemen, boeken, kleding,
rommelmarktspullen, schilderijen, elektra etc.

De goed-doelkraam is dit jaar voor SMA

Wij kijken naar u en jou uit !