Werkgroep Missionaire Gemeente

Evangelisatie begint in de eigen gemeente, op straat en bij de mensen thuis. Informele gesprekken met mensen die niet of nauwelijks geloven, zijn het begin van een groeiproces. We hebben mogen ervaren dat mensen op die manier (opnieuw) hun plaats binnen de kerk weer vinden.

De Werkgroep Missionaire Gemeente is verantwoordelijk voor een aantal evangelisatieactiviteiten binnen onze gemeente en daarbuiten. In samenwerking met andere eilandelijk kerken worden bijv. jaarlijks een stranddienst en een kerstpraise avond georganiseerd. Binnen onze eigen gemeente organiseert de werkgroep de kerstnachtdienst en het vuurtorenconcert in de zomer.

Publiciteit is erg belangrijk. Via berichten in de eigen Nieuwsbrief, de regionale kranten  en het internet wordt geprobeerd zo veel mogelijk mensen te bereiken voor de activiteiten.

De Werkgroep Missionaire Gemeente bestaat uit:

Wim Westhoeve (voorzitter)
Jan Meijer
Johan Tanis (administratie)