Werkgroep Missionaire Gemeente

Evangelisatie begint in de eigen gemeente, op straat en bij de mensen thuis. Informele gesprekken met mensen die niet geloven, zijn het begin van een groeiproces. We hebben mogen ervaren dat mensen op die manier (opnieuw) hun plaats binnen de kerk weer vinden.

De Werkgroep Missionaire Gemeente is verantwoordelijk voor een aantal evangelisatieactiviteiten binnen onze gemeente, waarvan een groot deel plaats vindt in de zomerweken. Speerpunten zijn kinderevangelisatie, een openluchtsamenkomst en ontspanning.

Publiciteit is erg belangrijk. Via berichten in de eigen Nieuwsbrief en de regionale kranten wordt geprobeerd zo veel mogelijk mensen te bereiken voor de activiteiten.

De werkgroep verzorgt ook de Kerstbode die in de eerste helft van december verschijnt.

Op de internetsite van de kerk en eilandelijke websites zijn de verschillende activiteiten ook terug te vinden.

Werkgroep Missionaire Gemeente:
W. Westhoeve (voorzitter)
J. Meijer
K. Westhoeve
J. Tanis