Week van gebed 2017 “Jouw hand, mijn glimlach”

De jaarlijkse gebedsweek om de eenheid staat in het teken van verzoening en 500 jaar Reformatie.

De week wordt gehouden van zondag 15 januari tot en met zondag 22 januari 2017.

Verzoening

De projectgroep Week van gebed (een samenwerking van MissieNederland en Raad van Kerken) kwam tot het thema: ‘Jouw hand, mijn glimlach’ om de uitgestoken hand en de onderlinge verbondenheid tot uitdrukking brengen.

’Het is vijfhonderd jaar geleden dat een vernieuwingsbeweging in de kerk een naam en een gezicht kreeg: Maarten Luther kaartte 95 stellingen aan en dat werd het begin van de Reformatie. Voor Luther was de verzoening met God door het bloed van Jezus Christus de kern. Het is tragisch dat dit belangrijke besef toch een scheur door de kerk is geworden’, stellen Willem Smouter, voorzitter MissieNederland en Dirk Gudde, voorzitter van de Raad van Kerken.

Wat houdt de week van gebed in voor onze kerk?

  • Morgenavond samenkomst 12+ jongeren in de doopsgezinde kerk om 20:00 uur, verzamelen om 19:45uur
  • Gezamenlijke gebedsdienst op donderdag 19 januari, aanvang om 19:30 uur in onze eigen kerk
  • De kinderen t/m 12 jaar komen tijdens de KND op zondagochtend 22 januari samen