Themadienst D.V. 26 augustus ‘Vertrouwen’

Op D.V. zondagavond 26 augustus is de avonddienst een themadienst die begint om 18.30. uur. Met elkaar willen we stil staan bij het thema “Vertrouwen “. Ds. W. J. van de Griend zal ons voorgaan.

Muzikale medewerking zal worden verleend door het interkerkelijk koor ‘Happy Voices’. ‘Happy Voices’ bestaat uit enthousiaste zangers en zangeressen tussen de 20 en 65 jaar. Het koor zingt vierstemmig en wordt begeleid door een combo bestaande uit een toetsenist, fluitiste, violist, gitarist, drummer en saxofonist.
Zingend brengen zij het Woord van God.

U bent van harte welkom ! met elkaar hopen we op een mooie en gezegende dienst!