Liederen van hoop, troost…maar ook dankbaarheid

Geliefde gemeenteleden,

De uitbraak en de gevolgen van het corona virus heeft vandaag de dag enorme consequenties voor ons land, ons eiland en onze gemeente. Het lijkt erop dat we de zondagen nog steeds thuis door moeten gaan brengen in de hoop dat uiteindelijk alles goed komt.

Als gemeente verlangen en bidden wij, dat de Here God, kracht en troost geeft aan de getroffenen, de ouderen die in isolement wonen en allen die werkzaam zijn in de zorg en andere vitale taken die nodig zijn in deze moeilijke omstandigheden.

We beleven de lijdenstijd in afzondering van elkaar, terwijl we elkaar zo nodig hebben. In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, het feest van Jezus’ opstanding uit de dood. Jezus riep ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En gaf zelf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt, alles wat ons somber maakt.

Hier mogen we ons aan vastklampen in onzekere tijden zoals nu. Een selectie van liederen die de troost, liefde en kracht van onze God verwoorden kunt u beluisteren en meezingen met de onderstaande playlist.