Kerst-en Nieuwjaarswensen bezorging door ‘Canticum’

Gereformeerd kerkkoor “Canticum”

KERST- EN NIEUWJAARSWENSEN

In deze bijzondere tijd zijn veel mensen eenzaam en meestal thuis. Zowel jongeren als ouderen, al die mensen die in het ziekenhuis verblijven of in een verzorgingshuis, mensen die mindervalide zijn, iemand uit de kerk die je lang niet hebt gezien en laten we ook de kleintjes niet vergeten. Stuur daarom massaal een bemoedigende kerst- of nieuwjaarswens naar elkaar. Ons kerkkoor “Canticum” verzorgt al jaren de bezorging van uw kaarten in de woonkernen Ouddorp, Goedereede en Stellendam.

Dit jaar willen wij dit graag weer voor u doen, uw kaarten worden ongeveer een week voor de feestdagen bezorgd. Hiervoor vragen wij een kleine vergoeding om onze kas wat aan te vullen. Onze inkomsten laten het afgelopen jaar een dalende trend zien.

Wilt u brieven en kaarten voor Ouddorp, Goedereede en Stellendam laten bezorgen, dan betaalt u bij inlevering 60 eurocent per kaart of brief en mag u de kaarten met gepast geld in een envelop in de brievenbus doen van of afgeven bij  Fam. Tanis, Dorpsweg 18, Ouddorp.

U kunt uw brieven en kaarten inleveren vanaf maandag 5 december t/m dinsdag 14 december. Kaarten met een postbusnummer kunnen wij niet bezorgen.

Bij voorbaat hartelijk dank,

Namens de koorcommissie,