Jong&Oud gezinsdienst zondagmorgen 29 januari

Tijdens deze dienst worden naast psalmen en gezangen ook eigentijdse liederen en een kindermedly gespeeld en meegezongen met en door Praiseband eXalt en enkele jongeren. Er is kindernevendienst en na afloop van de dienst koffie, thee en fris.

Neem familie, bekenden en je vrienden mee! Het beloofd een mooie en bemoedigende dienst te worden!