Jongerendienst zondagavond 19 mei as. met spreker Setkin Sies

Het is weer zover……er is as zondag weer een supergave en interessante jongerendienst. Het thema is ´emotie` Spreker is Setkin Sies uit Rotterdam en  praiseband eXalt gaat voor in de aanbidding met mooie liederen.

Vandaag de tijd is het maar heel vanzelfsprekend dat het maar goed en fijn MOET gaan met jezelf. Maar het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn. En dat mag best aan het ligt komen. Daarbij ging het erover dat Jezus alles heeft mee gemaakt als mens.

De basisemoties zijn ook overal te vinden in de bijbel: geluk, bedroeft, schaamte, bang en boos. Dit vinden we ook terug in verschillende verhalen over Jezus. Maar als je dit leest.. Ook heel erg herkenbaar bij Zacheus.

En wat zet Jezus (die dus zelf alles mee gemaakt heeft) het leven op de kop van deze man. En wat veranderd daar zijn emoties door.

Weg schaamte, bang,  etc…

Daarbij gaat het ook over “kleur bekennen”. Eerlijk zijn over je emoties, maar ook over Jezus kent je bij naam. Hij wil bij dat we bij Hem horen etc.

En dan de toepassing naar de praktijk in onze tijd…

Neem je vrienden en vriendinnen en ook…je ouders mee!!!