Gemeenteavond Wo. 18 mei 2022

     UITNODIGING GEMEENTEAVOND

Zoals eerder vermeld zal D.V. woensdag 18 mei de jaarlijkse gemeenteavond gehouden worden.

De kerkenraad nodigt u hartelijk uit ! De avond begint om 19.30 uur.

Op deze avond zijn de financiële stukken ter inzage beschikbaar.

Ook kunnen de financiële stukken betreffende de jaarcijfers van de kerk, de week voorafgaand aan de gemeenteavond worden opgevraagd bij Maarten Zuurmond mail: maartenzuurmond@kpnmail. nl

Deze stukken zullen u dan aangeleverd worden voor de gemeentevergadering.

De kerkenraad vraagt u om voor zover mogelijk uitsluitend uw algemene vragen “schriftelijk” in te dienen, ook wat betreft de rondvraag, voor woensdag 18 mei a.s. bij de scriba mail: scriba.gko@gmail.com  zodat de kerkenraad adequaat kan reageren op uw vragen. Uiteraard kunt u wel vragen stellen op de avond zelf, die dienen tot verduidelijking van het onderwerp. De notulen van de vorige gemeenteavond kunt u van te voren opvragen bij de scriba. Ook op de gemeenteavond zelf kunt u over de notulen beschikken.

Ds. Hoek zal een inleiding houden over het thema: Jeruzalem – daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Na een korte koffiepauze zal dan een uitleg gegeven door het CvK wat betreft de jaarrekening 2022

Wilt u verdere informatie over de gemeenteavond dan kan dit via het eerder genoemde mail adres.

De kerkenraad stelt het zeer op prijs als u uw betrokkenheid toont bij onze gemeente door op deze avond aanwezig te zijn.

De kerkenraad nodigt u na afloop van deze avond uit voor een hapje en een drankje, om in een ongedwongen sfeer nog even na te praten.

De kerkenraad.

Agenda Gemeenteavond 18 mei `22