DE BIJBEL LEZEN MET JOODSE OGEN EN OREN

Donderdagavond 12 april 2018 hoopt Ds. J.L. Lingen een presentatie te houden met als thema: De Bijbel lezen met Joodse ogen en oren. De aanvang is 19.30 uur in de Gereformeerde kerk, Dorpstienden 15 te Ouddorp.

De Bijbel is niet te verstaan zonder de Joodse context. Welke is die dan? We maken kennis met de geschriften waarin de verhalen en discussies staan opgetekend van Joodse Rabbijnen. Ook gebruiken en beelden uit die tijd halen we voor het voetlicht. Het zal blijken dat bepaalde passages in het Nieuwe Testament dan wellicht beter verstaanbaar worden. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de uitlegkunde van de Bijbel en parels wil ontdekken in Bijbelse verhalen zal dit een verrijking kunnen zijn. Aan de hand van een powerpoint-presentatie worden woorden en beelden zichtbaar gemaakt. Hartelijk welkom op donderdag 12 april in de Gereformeerde kerk van Ouddorp. De kerkzaal is open om 19.00 uur.  Voor verdere informatie kunt u een bericht sturen naar Ds. W.J. van de Griend e-mail:   wjvdgriend@upcmail.nl