coronavirus update

Geliefde gemeente.
Het coronavirus heeft ook consequenties voor onze gemeente. n.a.v. het advies van de overheid en de PKN, heeft ook de kerkenraad van onze gemeente het besluit moeten nemen dat de zondagse erediensten t/m zondag 17 januari 2020 alleen online worden uitgezonden.
U begrijpt dat dit ook voor uw kerkenraad opnieuw een moeilijk te nemen besluit is.
Wij bidden als gemeente om Gods Genade en ontferming, voor hen die door het virus zijn getroffen en hopen dat we z.s.m. de erediensten weer mogen voortzetten, wellicht met een beperkt aantal mensen.
U kunt de diensten nu live volgen via kerkomroep of youtube.
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling, de scriba of de preses van de kerkenraad.
Voor condoleances en rouwdiensten zal in overleg met de familie en de begrafenisondernemer, rekening houdend met de dan geldende voorschriften, passende maatregelen worden genomen.
Wij als kerkenraad hopen en bidden, dat de Here God, wijsheid en kracht geeft aan de overheid en allen die werkzaam zijn in de zorg, en in alle taken die nodig zijn in deze moeilijke omstandigheden.

De kerkenraad