coronavirus update

Geliefde gemeente.
Het coronavirus heeft ook consequenties voor onze gemeente. N.a.v. het advies van de overheid en de PKN, heeft ook de kerkenraad van onze gemeente het besluit moeten nemen dat de zondagse erediensten t/m 31 mei geen doorgang vinden.
U begrijpt dat dit ook voor uw kerkenraad een triest en moeilijk te nemen besluit was.
Wij bidden als gemeente om Gods Genade en ontferming, voor hen die door het virus zijn getroffen en hopen dat we z.s.m. de erediensten weer mogen voortzetten.
Via www.kerkomroep.nl kunt u luisteren naar opgenomen diensten, die op zondagen om 10.00 uur en om 18.30 uur worden uitgezonden.
Alle activiteiten van clubs en Youth Alpha zijn stopgezet.
Ook de huisbezoeken zijn opgeschort, tot na de zomervakantie. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met uw wijkouderling, de scriba of de preses van de kerkenraad.
Voor condoleances en rouwdiensten zal in overleg met de familie en de begrafenisondernemer, rekening houdend met de dan geldende voorschriften, passende maatregelen worden genomen.
Wij als kerkenraad hopen en bidden, dat de Here God, wijsheid en kracht geeft aan de overheid en allen die werkzaam zijn in de zorg, en in alle taken die nodig zijn in deze moeilijke omstandigheden.

De kerkenraad