Beroepingsnieuws

Op 12 februari hebben de voorzitters van de kerkenraad van Stellendam en Ouddorp de beroepsbrief persoonlijk overhandigd aan ds. C.W. Hoek. Na een hartelijk welkom en een goed gesprek deelde ds. Hoek mede het beroep aan te nemen. Het moet voor de voorzitters een geweldige terugreis zijn geweest. Afgesproken werd het bericht zondag 16 februari bekend te maken. Niet alleen aan de gemeenten van Ouddorp en Stellendam maar ook aan de gemeente van Bunschoten-Spakenburg. Het hart was er vol van maar als kerkenraad moesten we de mond toch enkele dagen gesloten houden. Afgelopen zondag werd het bericht bekend gemaakt tijdens de eredienst. Zo snel hadden weinig mensen verwacht en hoewel de preek ons al enthousiast en blij had gemaakt verhoogde dit wel de blijdschap en vooral de dankbaarheid. Het gebeurt niet vaak, en hoeft ook niet, maar deze mededeling werd met applaus beantwoord. Ja, we bidden of de Heilige Geest ons als gemeenten maar ook de beroepen predikant wil leiden en inzicht wil geven. We mochten zondag maar ook nu God danken dat er binnenkort weer een predikant in onze gemeenten werkzaam mag zijn. Vrijdag 21 februari is er een eerste overleg geweest tussen Ds. Hoek en zijn vrouw met afgevaardigden van de kerkenraden en colleges van kerkrentmeesters. We hopen dan ook een datum te kunnen vaststellen m.b.t. bevestiging en intrede. Officieel is hiermee het werk van de beroepingscommissie afgelopen. In een laatste vergadering, waarin het werk van de commissie door de leden geëvalueerd zal worden zullen de kerkenraden de commissie ontbinden. Maar vanaf deze plaats, en mede namens de gemeente hartelijk dank voor het werk door jullie verricht.