ANBI

De Gereformeerde kerk te Ouddorp en de Diaconie van de Gereformeerde kerk te Ouddorp zijn “algemeen nut beogende instellingen” (ANBI). Hier treft u de in het kader van de ANBI transparantie te publiceren gegevens aan van de Gereformeerde kerk te Ouddorp en de Diaconie van de Gereformeerde kerk te Ouddorp.

Gereformeerde kerk Ouddorp jaarrekening 2020 ANBI
Diaconie jaarrekening 2020 Gereformeerde kerk te Ouddorp ANBI

College van diakenen Begroting 2021
College van kerkrentmeesters Begroting 2021