ANBI

De Gereformeerde kerk te Ouddorp en de Diaconie van de Gereformeerde kerk te Ouddorp zijn “algemeen nut beogende instellingen” (ANBI). Hier treft u de in het kader van de ANBI transparantie te publiceren gegevens aan van de Gereformeerde kerk te Ouddorp en de Diaconie van de Gereformeerde kerk te Ouddorp.

Verkorte versie jaarrekening diaconie 2018

Verkorte versie jaarrekening kerk 2018

DIACONIE VAN DE GEREFORMEERDE KERK TE OUDDORP EN ANBI

GEREFORMEERDE KERK TE OUDDORP EN ANBI

Verkorte versie begr diaconie 2020

Verkorte versie begr kerk 2020