ANBI

De Gereformeerde kerk te Ouddorp en de Diaconie van de Gereformeerde kerk te Ouddorp zijn “algemeen nut beogende instellingen” (ANBI). Hier treft u de in het kader van de ANBI transparantie te publiceren gegevens aan van de Gereformeerde kerk te Ouddorp en de Diaconie van de Gereformeerde kerk te Ouddorp

BELEIDSPLAN-GK-OUDDORP-2018-2022

Diaconie begroting 2022

Jaarrekening diaconie 2021 definitief ANBI

ANBI-transparantie-gegevens-Gereformeerde kerk Ouddorp

Begroting CVK kerk 2022

Jaarrekening kerk 2021 definitief ANBI