Actie kerkbalans 2024

Het is weer tijd voor de jaarlijkse actie “Kerkbalans”. Dit jaar loopt de actie van 13 januari tot en met zondag 27 januari 2024. Het doel van deze actie is om financiële steun van onze leden te krijgen voor het jaar 2024. U kunt uw steun uitspreken door tijdens de actieperiode een toezegging te doen voor uw vrijwillige bijdrage in 2024.

Waar is uw bijdrage voor?
Onze kerk ontvangt geen subsidies. Wij zijn dus volledig afhankelijk van de vrijwillige bijdragen van onze leden. Uw volledige bijdrage wordt daarom gebruikt voor het betalen van de kosten van onze kerk.

Onder andere de gestegen kosten voor energie leiden er toe dat de begroting een negatief resultaat laat zien. De kosten van onze kerk zullen deels worden betaald uit collectes en acties, maar de kosten zullen voor het grootste deel uit de Vaste Vrijwillige Bijdragen worden betaald waarvoor we met actie Kerkbalans graag een beroep op u doen.

Wij realiseren ons dat wij elk jaar weer een beroep op u doen, maar wij vertrouwen erop dat ook dit jaar weer wordt voorzien in wat we nodig hebben.
Hieronder nog wat praktische informatie en voor een toelichting bij onze begroting klikt u op de volgende link: Flyer-AKB-2024.pdf

Hoe werkt actie Kerkbalans?
In januari ontvangt u de uitnodiging om een toezegging te doen. Deze vindt u in uw brievenbus of, als uw e-mailadres bij ons bekend is, digitaal per e-mail.

Het (digitale) toezeggingsformulier is bij velen al bekend. U vult het bedrag in dat u toezegt voor 2024, de betaalwijze (automatische incasso, iDeal-betaling, of zelf overmaken) en eventueel het aantal termijnen. Als geheugensteun is op het formulier uw toezegging van het afgelopen jaar met betaalwijze en evt. termijnen opgenomen.

De ingevulde toezegging mag u in de brievenbus van de kerk doen of wordt weer bij u opgehaald als dat met u afgesproken is.

Hoe kunt u uw bijdrage betalen?
Er zijn drie betaalwijzen mogelijk:
1. automatische incasso
Deze bevelen wij van harte bij u aan. Uw bijdrage wordt automatisch rond de 25e van de door u aangegeven maand(en) afgeschreven. Vergeet niet de machtiging voor incasso onderaan het toezeggingsformulier in te vullen en te ondertekenen.

2. iDeal-betaling
Hiervoor is uw e-mailadres nodig. U krijgt in de maand waarin u wilt betalen een e-mail met een link naar uw eigen bankomgeving om de betaling uit te voeren.

3.  Zelf overmaken
U kunt het bedrag zelf overmaken op het moment dat u wenst. Het bankrekeningnummer van de kerk op het bankrekeningnummer van de kerk is NL43 RABO 03737 13 703. Vermeld s.v.p. VVB 2024 bij uw betaling.

Heeft u vragen?
Als u vragen heeft kunt u contact met mij opnemen via: bijdrage@gereformeerdekerkouddorp.nl

Wij vertrouwen weer op uw medewerking en zien uit naar een mooi resultaat van de actie Kerkbalans 2024!

Namens het College van kerkrentmeesters,
Ellen Akershoek (coördinator actie Kerkbalans)