Actie Kerkbalans 2022

De landelijke PKN actie loopt dit jaar van 15 januari 2022 tot en met 29 januari 2022. In deze periode wordt u gevraagd wat u in 2022 kan en wil bijdragen aan de Gereformeerde Kerk van Ouddorp. Uw bijdrage is belangrijk, het is de grootste inkomstenbron van onze kerk.

Dankzij een zeer succesvolle actie kerkbalans in het afgelopen jaar hebben wij in 2021 het tekort kunnen wegwerken. Dat is natuurlijk fantastisch nieuws. Dankbaarheid is op zijn plaats!

Het jaar 2022 biedt weer nieuwe financiële uitdagingen. U merkt zelf vast ook dat het levensonderhoud duurder wordt. Zo stijgen ook de kosten van onze kerk weer met ongeveer 5%. Daarom doen wij graag weer een beroep op u. Hopelijk bent u in staat om dezelfde toezegging te doen als voor het afgelopen jaar. En als het mogelijk is, zou het bijzonder fijn zijn als u uw toezegging een beetje kunt verhogen.
Hieronder nog wat praktische informatie en voor een toelichting bij onze begroting klikt u op de volgende link: VVB – Flyer 2022

Vanaf 15 januari 2022 gaan onze kerkenraadsleden weer op pad om de enveloppen rond te brengen en vervolgens uw toezegging weer op te halen. Inmiddels doet ongeveer driekwart van onze leden de toezegging digitaal, dus dat betekent een aanzienlijke vermindering van het aantal rond te brengen enveloppen. De e-mail met de uitnodiging voor de “online”-toezegging vindt u in uw e-mailbox. U dient bij uw toezegging ook aan te geven hoe u wilt betalen. U kunt kiezen voor Automatische incasso, iDEAL of overig (dat laatste staat voor zelf overmaken).

Automatische incasso biedt veel gemak, want uw bijdrage wordt automatisch rond de 25e van de door u aangegeven maand(en) afgeschreven en mocht u om een of andere reden de incasso willen terugdraaien dan kan dat tot acht weken na de afschrijving van uw rekening.

Voor iDEAL kunt u alleen kiezen als u online uw toezegging doet. Als u hiervoor kiest, krijgt u in de maand waarin u wilt betalen een e-mail met een link naar uw eigen bankomgeving om de betaling te bevestigen.

Als u uw toezegging zelf wilt overmaken kiest u voor betaalwijze “overig” op uw toezegging.

Het college van kerkrentmeesters vertrouwt weer op uw medewerking en zien uit naar een mooi resultaat van de actie Kerkbalans 2022!

Voor praktische vragen kunt u contact opnemen met Ellen Akershoek via balans.gko@gmail.com

Namens het College van kerkrentmeesters,
Maarten Zuurmond, Penningmeester
maartenzuurmond@kpnmail.nl