ACTIE KERKBALANS 2020

Actie Kerkbalans 2020 gaat van start. De actie loopt dit jaar van 18 januari tot 1 februari. In deze periode wordt u gevraagd wat u in 2020 wilt bijdrage aan uw kerk. Uw bijdrage is belangrijk, het is de grootste inkomstenbron van de kerk.

De opbrengst van Actie Kerkbalans staat de laatste jaren onder druk. Voor 2020 laat de begroting van de kerk een positief resultaat zien. Dit komt omdat we in de eerste helft van het jaar nog geen eigen predikant hebben. Als er wordt gerekend met een predikant voor het gehele jaar, dan ontstaat er een tekort op de begroting. Daarom doet het college van kerkrentmeesters een beroep op u om, indien mogelijk, uw bijdrage te verhogen zodat in de toekomst de financiële situatie van de kerk gezond blijft.

Vanaf 18 januari gaan de kerkenraadsleden weer op pad om de enveloppen rond te brengen en vervolgens de toezegging van uw weer op te halen. Inmiddels doet ongeveer driekwart van de leden de toezegging “online”, dus dat betekent een aanzienlijke vermindering van het aantal rond te brengen enveloppen. De e-mail met de uitnodiging voor de “online”-toezegging vindt u in uw mailbox. U dient bij uw toezegging ook aan te geven hoe u wilt betalen. U kunt kiezen voor Automatische incasso, iDeal en overig.

Automatische incasso biedt veel gemak, want uw bijdrage wordt automatisch rond de 25e van de door u aangegeven maand(en) afgeschreven en mocht u om een of andere reden de incasso willen terugdraaien dan kan dat tot acht weken na de afschrijving van uw rekening. De incasso’s worden automatisch verwerkt in de administratie, dus een prettige bijkomstigheid voor de boekhouder. Let a.u.b. op dat de incasso’s een verwerkingstijd hebben, dus als u na 19 januari uw toezegging doet dan a.u.b. geen incasso in de maand januari.

Voor iDeal kunt u alleen kiezen als u online uw toezegging doet. Als u hiervoor kiest, krijgt u in de maand waarin u wilt betalen een e-mail met een link naar uw eigen bankomgeving om de betaling te bevestigen.

Als u uw toezegging zelf wilt overmaken kiest u voor betaalwijze “overig” op uw toezegging.

Klikt u op de volgende link voor de folder:  VVB – flyer 2020  Hier vindt u verdere informatie over de Actie Kerkbalans van de Gereformeerde Kerk Ouddorp

Het college van kerkrentmeesters vertrouwt weer op uw medewerking en zien uit naar een mooi resultaat van de actie Kerkbalans 2020!

Eventuele vragen over de Actie Kerkbalans kunt u mailen naar maartenzuurmond@kpnmail.nl of in de avonduren bellen: 06-49365542.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Maarten Zuurmond, Penningmeester