Actie Kerkbalans 2019

Binnenkort is het weer zover, D.V. 20 januari gaat Actie Kerkbalans officieel van start. We hopen rond 4 februari alle toezeggingen voor het komende jaar weer binnen te hebben.

Sinds drie jaar is het mogelijk om uw toezegging online te doen. Ongeveer driekwart van de leden maakt hier inmiddels gebruik van; dat heeft een aanzienlijke verlichting gegeven voor degenen die de enveloppen rondbrengen en weer ophalen. De e-mails voor de online toezegging worden binnenkort weer rondgestuurd. Degenen die een papieren toezegging doen, kunnen de envelop in de week van 20 januari verwachten.

U kunt uw toezegging automatisch laten incasseren. “automatische incasso” biedt u veel gemak, want uw bijdrage wordt automatisch rond de 25e van de door u aangegeven maand(en) afgeschreven. Wij bevelen dit van harte aan, mede omdat de automatische incasso ook voordelen biedt bij de administratieve verwerking van uw bijdrage.

Let s.v.p. op dat de incasso’s een verwerkingstijd hebben, dus s.v.p. geen incasso in de maand januari.

Als u uw toezegging zelf overmaakt kiest u voor betaalwijze “overig” op uw toezegging.

Via deze link (VVB – mailing 2019) kunt u onze jaarlijkse folder inzien met meer informatie over het belang van uw bijdrage. We vertrouwen weer op uw medewerking en zien uit naar een mooi resultaat van de actie Kerkbalans 2019!

Eventuele vragen over de Actie Kerkbalans kunt u mailen naar boekhouding.gko@gmail.com. Uiteraard kunt u (in de avonduren) ook bellen: 06-11225702.

met een hartelijke groet,
namens het College van Kerkrentmeesters

René van Ede