40-jarig bestaan Gereformeerd kerkkoor ‘Canticum’

Gereformeerd kerkkoor “Canticum” | 40 jarig jubileum

Met dankbaarheid delen wij u mee, dat ons kerkkoor Canticum herdenkt dat ze 40 jaar mocht getuigen van de wonderen van God. Met veel plezier en enthousiasme raken we nooit uitgezongen om de glorie van onze Heer te bezingen. Het koor bestaat sinds december 1982 en in augustus 1989 zijn de koren van Ouddorp en Stellendam samengegaan. We zingen vierstemmig geestelijke liederen en geven medewerking aan kerkdiensten, kerst- en paasbijeenkomsten of bij instellingen bij bejaarden of mindervaliden. Jurriën van Kooten is onze enthousiaste dirigent/pianist en leidt ons door de muziek.

Het koor is een hechte groep mensen die door de jaren heen lief en leed delen. Heeft u het idee eens te komen luisteren of lid te worden van ons koor, u bent van harte welkom op donderdagavond om 19:30 uur  in de gereformeerde kerk van Ouddorp.

Op D.V. dankdag 2 november hopen we medewerking te verlenen in een gezamenlijke dienst van Stellendam en Ouddorp in de kerk van Ouddorp, waarbij u van harte wordt uitgenodigd.

Dank dank nu allen God, met blijde feestgezangen!

Namens de voorzitter,

G.H. Tanis